Home SĂNĂTATE DSU SE SPALĂ PE MÂINI ÎN SCANDALUL TESTELOR PENTRU ȘCOLARI: PROCEDURILE LEGALE AU FOST RESPECTATE, DAR TESTELE ÎNTÂRZIE

DSU SE SPALĂ PE MÂINI ÎN SCANDALUL TESTELOR PENTRU ȘCOLARI: PROCEDURILE LEGALE AU FOST RESPECTATE, DAR TESTELE ÎNTÂRZIE

0
DSU SE SPALĂ PE MÂINI ÎN SCANDALUL TESTELOR PENTRU ȘCOLARI: PROCEDURILE LEGALE AU FOST RESPECTATE, DAR TESTELE ÎNTÂRZIE

Sincopele din aprovizionarea unităților de învățînmânt cu teste rapide covid l-au determinat pe ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu să ceară public DSU precizări cu privire la graficul de livrare a echipamentelor. Ministrul susținea că numai jumătate dintre kit-uri ar fi fost livrate până în prezent, iar procesul de testare ar fi amenințat cu suspendarea. Astăzi, DSU a dat publicității graficul de contractare și livrare a echipamentelor și aruncă responsabilitatea pentru procedura de selecție a furnizărilor la Oficiul Național de achiziții Centralizate.

În data de 8 octombrie 2021, prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 83, s-a aprobat stabilirea unei noi categorii de produse, stocuri de urgență medicală de strictă necesitate, constând în teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din probă de salivă, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităților de învățământ.

Conform anexei hotărârii CNSU amintite, cantitatea necesară a fost stabilitata pentru 70 milioane de astfel de dispozitive medicale.Totodată, conform procedurii, Oficiul Național de Achiziții Centralizate – ONAC, desemnat ca instituție abilitată pentru organizarea și derularea procedurilor de atribuire, în vederea încheierii de acorduri-cadru, conform OUG 11/2020, a inițiat demersurile necesare realizarii achiziției de “Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva”, împărțită pe 3 (trei) loturi, semnând mai apoi acordurile cadru cu societățile comerciale câștigătoare.

Ca urmare a mai multor informații apărute în mass-media, conform cărora, caietul de sarcini ar fi fost elaborat de către Departamentul pentru Situații de Urgență, precizăm că NU reprezentanții DSU sau IGSU au întocmit caracteristicile regăsite în caietul de sarcini elaborat în scopul achiziționării dispozitivelor medicale despre care facem referire, ci reprezentanți din cadrul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), la solicitarea ONAC care prevedea nevoia stringentă de sprijin din partea unor specialiști, în scopul realizării documentului în discuție.Ulterior, în baza prevederilor OUG 11/2020, Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate pune la dispoziția Inspectoratului General pentru Situații de Urgență acordurile-cadru atribuite pentru punerea in aplicare a procedurilor specifice.Până la acest moment, la nivelul IGSU au fost încheiate contracte subsecvente pentru furnizarea produsului “Teste rapide de determinare a antigenului SARS-CoV-2 efectuate din proba de saliva”, astfel:

– Lotul 1

❖ contract subsecvent pentru cantitatea de 5.000.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral

❖ Promitentul furnizor clasat pe locul I în cadrul Acordului Cadru aferent lotului nr. 1 nu s-a prezentat pentru semnarea contractului subsecvent ce avea ca obiect furnizarea a 3.000.000 buc..

Lotul 2 – 4 contracte subsecvente astfel :

❖ contract subsecvent nr 1 pentru cantitatea de 2.400.000. buc. – cu termen de livrare 2 decembrie, precizăm că aceasta deși a depus garanția de buna execuție, termenul de livrare nu a putut fi respectat, conform angajamentelor contractuale. Drept urmare, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis rezoluțiunea contractului subsecvent.

❖ contract subsecvent nr 2 pentru cantitatea de 1.500.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral❖ contract subsecvent nr 3 pentru cantitatea de 3.000.000. buc. În cazul acestui contract furnizorul nu a constituit garanția de bună execuție. Drept urmare, contractual nu a intrat în vigoare. Precizăm că garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în scopul asigurării condițiilor privind cantitatea, calitatatea şi perioada convenită/stipulată pentru livrarea produselor, în contractul de achiziţie publică/contractului subsecvent. În situația neîndeplinirii angajamentelor contractuale, autoritatea contractantă asigură continuitatea procedurii de achiziție cu următorii furnizorii eligibili.

❖ contract subsecvent nr 4 pentru cantitatea de 1.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 17.12.2021-

Lotul 3 – 4 contracte subsecvente astfel :

❖ contract subsecvent nr 1 pentru cantitatea de 1.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 18.12.2021

❖ contract subsecvent nr 2 pentru cantitatea de 1.500.000. buc., cantitate ce a fost livrată integral

❖ contract subsecvent nr 3 pentru cantitatea de 2.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 20.12.2021

❖ contract subsecvent nr 4 pentru cantitatea de 3.000.000. buc. al căror termen de livrare este data de 21.12.2021Astfel, în luna noiembrie a acestui an, 8 milioane teste de salivă au fost recepționate, conform contactelor semnate cu primele firme câștigătoare, incluse în stocurile de urgență și repartizate, in cel mai scurt timp, către inspectoratele școlare, la nivel național.

Departamenntul pentru Situații de Urgență

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here