Home JUSTIȚIE CCR A PUBLICAT MOTIVAREA DECIZIEI PRIN CARE UNELE ARTICOLE DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AU FOST DECLARATE NECONSTITUȚIONALE

CCR A PUBLICAT MOTIVAREA DECIZIEI PRIN CARE UNELE ARTICOLE DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AU FOST DECLARATE NECONSTITUȚIONALE

0
CCR A PUBLICAT MOTIVAREA DECIZIEI PRIN CARE UNELE ARTICOLE DIN CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AU FOST DECLARATE NECONSTITUȚIONALE

Redactarea hotărârii judecătoreşti ulterior pronunţării soluţiei în dosarele penale este aptă să lipsească persoana condamnată de garanţiile exercitării actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanţă şi dreptului la un proces echitabil, precizează Curtea Constituţională în motivarea deciziei prin care a stabilit ca fiind neconstituţionale anumite articole din Codul de procedură penală.

Curtea Constituțională a României a publicat, astăzi, motivarea deciziei din 7 aprilie prin care a constatat că sunt neconstituţionale dispoziţiile art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (3) şi ale art. 406 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală privind motivarea hotărârilor judecătoreşti.

Curtea reţine că motivarea hotărârilor judecătoreşti îndeplineşte câteva funcţii importante: reprezintă un mecanism de control al instanţei, care trebuie să demonstreze că hotărârea sa este legală, dreaptă şi corectă, în fapt şi în drept, reprezintă o înscriere oficială a argumentelor în favoarea soluţiei, inspiră un sentiment de încredere socială şi constituie un control democratic al administrării justiţiei, întăreşte principiul autorităţii de lucru judecat şi al prezumţiei de nevinovăţie, reprezintă temeiul executării hotărârii judecătoreşti, precum şi al contestării acesteia la o instanţă superioară.

Motivarea CCR

Judecătorii CCR spun că motivarea în fapt şi în drept a hotărârii judecătoreşti este relevantă în sensul că permite inculpatului să îşi exercite dreptul de a formula o cale de atac.

Obligaţia de motivare contribuie, de asemenea, la obţinerea încrederii publicului şi a inculpatului în decizia la care s-a ajuns şi permite identificarea unei posibile părtiniri din partea judecătorului şi remedierea acesteia.(…) Prin urmare, Curtea constată că redactarea hotărârii judecătoreşti prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată, respectiv a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa se pronunţă asupra apelului (motivarea în fapt şi în drept) ulterior pronunţării minutei (soluţiei) dispuse în cauză, ‘în cel mult 30 de zile de la pronunţare’ sau după un interval de timp ce poate depăşi cu mult termenul menţionat, este aptă să lipsească persoana condamnată de garanţiile înfăptuirii actului de justiţie, aduce atingere dreptului de acces la instanţă şi dreptului la un proces echitabil. Totodată, Curtea constată că punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti definitive anterior motivării în fapt şi în drept a acesteia este contrară dispoziţiilor constituţionale şi convenţionale referitoare la libertatea individuală şi siguranţa persoanei şi celor care consacră demnitatea umană şi dreptatea, ca valori supreme în statul de drept

Motivarea CCR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here