Agenția Națională de Integritate a anunțat astăzi că a constatat averea nejustificată, starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 22 de persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010. Cei vizați de controlul ANI sunt directori de instituții publice, funcționari publici.

Persoanele vizate sunt următoarele și faptele pe care le-a constatat Agenția:

 VEGHIU GABRIEL-IRINEL,  Funcționar public cu statut special în cadrul D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție PrahovaAVERE NEJUSTIFICATĂAgenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 66.047,61 Lei (echivalentul sumei de 16.112,14 Euro) între averea dobândită și veniturile realizate de către VEGHIU GABRIEL-IRINEL, în perioada exercitării funcției publice. Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Ploiești, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate de către VEGHIU GABRIEL-IRINEL.
 HÎRȚEA SIMONA – CARMEN, Funcționar public în cadrul Ministerului Sănătății și fost manager interimar al Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, București, respectiv al Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, BucureștiINCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât simultan cu deținerea funcției publice în cadrulMinisterului Sănătății, a exercitat și funcția de manager interimar în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” (în perioada 12 aprilie – 13 august 2018) și în cadrul Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri, București (în perioada 01 octombrie 2019 – 15 ianuarie 2020), încălcând astfel prevederile  art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 SMOCHINĂ SIMONA ELIZA-SANDA,  fost Manager al Spitalului Municipal Oltenița, Județul CălărașiINCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării funcției de manager al spitalului municipal Oltenița (26 martie 2018 – 23 octombrie 2020), întrucât, a exercitat și funcția de medic-titular al „Cabinetului Medical Individual Dr. Smochină Simona”, încălcând astfel prevederile  art. 178, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006.
 VASILE FELICIA,  Director medical  în cadrul  Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, Județul BuzăuINCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 noiembrie 2016 – 17 februarie 2020, întrucât  a exercitat simultan cu funcția de Director medical  în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat și calitatea de asociat unic și funcția de administrator  în cadrul unei societăţi comerciale, încălcând astfel prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu prevederile art. 181, alin. (9) din Legea nr. 95/2006.
 BĂLAȘA RODICA-IOANA,  Medic primar Șef Secție Clinică Neurologie I din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu-MureșCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVÎn perioada 22 noiembrie 2016 – 13 aprilie 2021, soțul persoanei evaluate a deţinut funcția de Șef secție în cadrul aceluiași spital în care BĂLAȘA RODICA-IOANA exercită funcția de șef secție, încălcând prevederile art.178, alin. (2), lit. b) coroborate cu prevederile  art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.
 VARLAS VALENTIN NICOLAE,  Fost Șef secție, actual Șef de Lucrări în cadrul Spitalului Clinic ”Filantropia” BucureștiINCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 septembrie 2017 – 09 martie 2020, întrucât, a deținut și exercitat simultan atât funcția de Șef secție în cadrul Spitalului Clinic ”Filantropia” București cât și funcția de administrator al unei societăţi comerciale, încălcând prevederile art. 178, alin. (1), lit. g) coroborate cu prevederile art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006.
 PERA-ȘTEFĂNIE ADINA-ILEANA,  fost Inspector la Compartimentul de asistență medicală spitalicească, Direcția generală de asistență medicală și de sănătate publică în cadrul Ministerului SănătățiiINCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iulie 2017 – 08 aprilie 2019, întrucât, simultan cu deținerea funcției publice de inspector la Compartimentul de asistență medicală spitalicească, Direcția generală de asistență medicală și de sănătate publică, în cadrul Ministerului Sănătății, a exercitat și funcția de manager al Spitalului Județean de Urgență Deva, încălcând prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 BOBLEA ION, Director la R.A.-A.P.P.S. – S.A.I.F.I.SESIZARE PARCHET
Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2 cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către BOBLEA ION, a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în calitate de director la R.A.-A.P.P.S. – S.A.I.F.I. a participat la luarea unor decizii cu privire la modificarea unor clauze contractuale de închiriere și de locațiune și prestări servicii către instituție. Propunerile sale au avut ca rezultat crearea unor foloase patrimoniale pentru sine raportat la locuința închiriată de la R.A.-A.P.P.S., fiind astfel încheiat un act adițional având ca obiect diminuarea chiriei.
 GRAMA EDUARD,  Director executiv al Direcției de Dezvoltare Regională și Relații Externe din cadrul C.J. Călărași și Administrator public al Municipiului CălărașiINCOMPATIBILITATESe află în stare de incompatibilitate începând cu data de 13 noiembrie 2020 întrucât, în calitate de funcționar public de conducere -Director executiv al Direcției Dezvoltare Regională și Relații Externe din cadrul C.J. Călărași, exercită și funcția de Administrator public al Municipiului Călărași, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 CHIROBOCEA ALEXANDRU,  Director adjunct în cadrul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor PrahovaINCOMPATIBILITATES-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 august – 28 septembrie 2020 întrucât a participat în calitate de candidat la campania electorală pentru alegerile locale 2020, fără să-și suspende raportul de serviciu pe durata campaniei electorale și până în ziua ulterioară alegerilor, încălcând astfel prevederile art. 97, alin. (2), lit. a) și ale art. 91, alin. (3), teza Idin Legea nr. 161/2003.
 IOAN MARIANA,  fost Șef compartiment în cadrul D.S.P. GalațiSESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către IOAN MARIANA, a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28.07.2017) și de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017), prevăzută de art. 301 din Codul Penal. În perioada exercitării funcției de conducere de șef al Compartimentului de supraveghere și control boli transmisibile, a semnat 8 procese – verbale de constatare și un raport de evaluare, întocmite ca urmare a controalelor efecuate la unități sanitare cu care aceasta are relații contractualerespectiv Spitalul Orășenesc Tg. Bujor, Spitalul General C.F. Galați, Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Ioan” Galați și Spitalul Clinic de Urgență pentru copii „Sf. Apostol Andrei” Galați.Ca urmare a încheierii contractelor de prestări servicii dintre Ioan Mariana și unitățile sanitare menționate, aceasta a obținut în intervalul 2014 – 2020 foloase patrimoniale constând în încasarea sumei totale de aproximativ 646.100 Lei.
 ANDRIEȘ IULIAN,  Secretar General al Comunei Hălăucești, Județul IașiINCOMPATIBILITATEÎn perioada 09 noiembrie 2018 – 18 decembrie 2020, în exercitarea funcției de Secretar General (funcționar public de conducere), s-a aflat în raporturiierarhice directe cu fiica sa, consilier (funcționar public de execuție) la Compartimentul juridic și stare civilă al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Hălăucești, încălcând astfel prevederile art. 95, alin. (1) și (3) din Legea nr. 161/2003.
 DUȚĂ ANDREI MARIAN,  Ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei Aeroporturi București OtopeniINCOMPATIBILITATEÎn perioada 24 septembrie 2015 – 17 iulie 2018, a deținut simultan cu funcția publică cu statut special de ofițer de poliție în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și o altă funcție în mediul privat, activitățile prestate în mediul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 NEGRU VASILE ROMEO,  fost Agent șef principal în cadrul Penitenciarului Miercurea CiucINCOMPATIBILITATEÎn perioada 01 ianuarie 2011 – 14 septembrie 2018, a deținut și exercitat simultan cu funcția de agent șef principal în cadrul Penitenciarului Miercurea Ciuc și alte funcții în mediul privat aflate în legatură directă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public cu statut special. Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 51 din Legea nr. 293/2004.
 BUDURU RODICA,  Consilier în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului GiurgiuINCOMPATIBILITATESe află în stare de incompatibilitate începând cu data de 05 ianuarie 2017, întrucât deține și exercită simultan cu funcția publică de consilier în cadrul D.G.A.S.P.C. și funcția de contabil în cadrul C.A.R. Protecția Copilului Giurgiu, activitățile desfășurate de către aceasta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 DOMNEA RODICA ANCA, Funcționar public în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice SuceavaSESIZARE PARCHETAgenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către DOMNEA RODICA ANCA, a infracţiunii de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017) și respectiv, a infracţiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017). Astfel, în perioada 2014 – 2019, în exercitarea funcției publice a efectuat/participat la acțiuni de inspecție fiscală la 8 operatori economici, aflați în portofoliul de clienți ai unei societăți comerciale care deține în proprietate un autoturism dat spre închiriere soțului persoanei evaluate.
 MIȘA ROXANA MONICA,  fost Funcționar public în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice BucureștiINCOMPATIBILITATEÎn perioada 03 noiembrie 2014 – 01 septembrie 2018, a deținut simultan cu funcția de inspector în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București – Administrația Finanțelor Publice Sector 2 și funcția contractuală de consilier în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 STOIAN ADELA,  Funcționar public în cadrul Primăriei Municipiului Constanța – Direcția UrbanismCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV În perioada 05 aprilie – 21 iunie 2018, a întocmit în calitate de funcționar public în cadrul Serviciului Autorizații în Construcții, Direcția de Urbanism – Primăria Municipiului Constanța, 4 autorizații de construcție având la bază documentația tehnică elaborată de societatea comercială la care soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat, încălcând astfel prevederile art. 79, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
 RONTEA ROMEO GABRIEL,  fost Inspector urbanism în cadrul Compartimentului Urbanism, Primăria Comunei Prundu, Județul GiurgiuINCOMPATIBILITATEÎn perioada 01 octombrie 2010 – 03 decembrie 2018, a exercitat simultan cu funcția publică de inspector urbanism în cadrul Primăriei comunei Prundu și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriului PFA, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.În calitate de inspector urbanism în cadrul compartimentului Urbanism a încheiat un contract de novație între Primăria comunei Prundu și propriul PFA, în baza căruia, în anul 2018, a încasat suma de 25.000 Lei.
 IONESCU JENICA,  Consilier superior în cadrul Serviciului Resurse Umane – Primăria Municipiului DrăgășaniINCOMPATIBILITATEÎn perioada 2017 – 2020,IONESCU JENICA a deținut și exercitat simultan atât funcția publică de consilier superior Resurse Umane în cadrul Primăriei Mun. Drăgășani, jud. Vâlcea cât și calitatea de angajat cu contract individual de muncă (responsabil plasare pe piața muncii) în cadrul unei societăţi comerciale, activitățile desfășurate de către aceasta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 BUSUIOC SIMONA FLORENTINA, Inspector principal (contabil) în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Chiojdeni, Județul VranceaINCOMPATIBILITATESe află în stare de incompatibilitate începând cu data de 01 noiembrie 2011, întrucât deține și exercită simultan atât funcția publică de inspector principal (contabil) în cadrul Primăriei comunei Chiojdeni, județul Vrancea, cât și funcția de contabil în cadrul Școlii Gimnaziale Chiojdeni, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
 NEAGU DOMNEL,   Agent șef adjunct de poliție în cadrul Poliției Municipiului Alexandria, județul TeleormanINCOMPATIBILITATESe află în stare de incompatibilitate începând cu data de 31 ianuarie 2018, întrucât exercită simultan cu funcția publică cu statut special și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unor societăţi comerciale, activitățile desfășurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public cu statut special, încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.